Born to Run Hondendagopvang in Horst-America. De Algemene Voorwaarden van onze unieke Hondendagopvang. - Born to Run Hondendagopvang

Born to Run
HONDENDAGOPVANG
Born to Run
Born to Run
HONDENDAGOPVANG
HONDENDAGOPVANG
Born to Run Hondendgopvang
Ga naar de inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMEEN
 • Je hond dient sociaal te zijn in de omgang met mensen en soortgenoten
 • Je hond dient een degelijke halsband te dragen, maar géén slipketting
 • Een loopse teef kan niet deelnemen aan Dagopvang
 • Als Born to Run met jou overeenkomt dat je gebruik maakt van de dagopvang, dan stellen we hier een overeenkomst voor op en deze ondertekenen we beiden
 • Een overeenkomst geldt voor de duur van 1 maand en wordt telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd
 • Bij opzegging van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand
 • Tijdelijke aanpassingen van de overeenkomst zijn mogelijk, maar dienen tenminste twee weken van te voren bij Born to Run te worden gemeld
 • In de tarieven is rekening gehouden met een maximum van 6 weken afwezigheid in verband met vakantie of andere redenen (de weken dat een teef loops is vallen hier niet onder). Je maakt dus per jaar 46 weken gebruik van de Dagopvang, minus de weken dat jouw teef loops is
 • Het uitlaatterrein van Born to Run is alleen toegankelijk op afspraak. Dit om de rust en veiligheid van de honden te kunnen garanderen
JOUW RECHTEN EN PLICHTEN
 • Je hond dient te zijn opgenomen in je eigen WA-verzekering
 • Je dient Born to Run inzage te geven in het paspoort van je hond, documenten van inenting of titerbepaling en het (chip)registratiebewijs
 • Je hond dient voldoende gevaccineerd te zijn of te beschikken over een titerbepaling waaruit blijkt dat je hond voldoende antistoffen heeft
 • Komt je hond uit het buitenland, dan dient je hond gevaccineerd te zijn tegen Rabiës
 • Je hond dient vrij te zijn van wormen, vlooien en teken
 • Als de Dagopvang op jouw aangeven niet uitgevoerd hoeft te worden, of door afwezigheid van de hond niet uitgevoerd kan worden, leidt dit niet tot teruggave van de vergoeding (dit geldt ook bij ziekte of ongeval)
 • Je dient Born to Run op de hoogte te stellen van loopsheid en eventuele ziekte van je hond (of andere bijzonderheden)
 • Op de dagen dat je gebruik maakt van de Hondendagopvang, dien je je hond naar Born to Run te brengen tussen 07:00 uur en 08:30 uur
 • Op de dagen dat je gebruik maakt van de Hondendagopvang, dien je je hond bij Born to Run op te halen tussen 16:30 uur en 18:30 uur
RECHTEN EN PLICHTEN BORN TO RUN
 • Born to Run zal je hond met de grootst mogelijke zorg omringen
 • Bij een eventuele calamiteit zal Born to Run naar eigen inzicht handelen en zo nodig de dierenarts inschakelen (Dierenartsenpraktijk Horst) en laten behandelen. De eigenaar zal zo snel mogelijk worden ingelicht. De kosten van de dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar
 • Een loopse teef kan niet deelnemen aan Dagopvang
 • Born to Run heeft altijd het recht tot opzegging van de overeenkomst
 • Born to Run heeft altijd het recht, zonder opgaaf van redenen, je hond te weigeren voor deelname aan Dagopvang
 • Born to Run biedt in beginsel geen Dagopvang aan honden die oorspronkelijk gefokt zijn om te bewaken, verdedigen en vechten. In ieder geval geldt dit voor honden die voorkomen op de lijst van Hoog-Risico honden van de Rijksoverheid.
 • Born to Run heeft het recht de Dagopvang te staken of in zijn geheel af te gelasten, indien de Dagopvang niet of slecht uit te voeren is door weersomstandigheden of door ziekte
 • Born to Run voert de Dagopvang uit op alle werkdagen, behalve op officiële feestdagen
 • Born to Run heeft 1x per jaar een periode van ca. 3 weken gesloten
 • Born to Run houdt je op de hoogte van het gedrag en de gezondheid van je hond
 • Born to Run zal je hond gedurende de gehele dag begeleiden, verzorgen en een optimale balans tussen beweging, spel en rust bieden
 • Born to Run dient het hondenverblijf regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren
AANSPRAKELIJKHEID
 • De eigenaar van de hond is altijd aansprakelijk voor schade of letsel aan de hond of door de hond veroorzaakt
 • Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de eigenaar. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is worden de kosten tussen de eigenaars van de betrokken honden gedeeld
 • Born to Run kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infecties, letsel en/of aandoeningen die de hond tijdens de Dagopvang op zou kunnen lopen
 • Born to Run is niet aansprakelijk voor schade aan auto, woning of inboedel ten gevolge van een vieze en/of natte hond
BETALING
 • In de loop van iedere kalendermaand ontvang je een factuur. Deze factuur graag betalen binnen een termijn waar jij en wij blij van worden
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld om het opvangen, uitlaten en verzorgen van jouw hond en de andere honden zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen.

De Algemene Voorwaarden van Born to Run vof zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70479712.
Terug naar de inhoud