Voorwaarden van Hondendagopvang voor Zuid Oost Nederland / Hondenuitlaatservice voor Venray, Merselo, Heide, Leunen, Veulen, Ysselstein en America. - Hondenuitlaatservice Born to Run. Dé Hondenuitlaatservice voor Venray en directe omgeving.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hondenvoetjes

Voorwaarden Uitlaatservice

 
 
Sleutelbos
 


Algemeen

 • Je hond dient sociaal te zijn in de omgang met mensen en soortgenoten.

 • Je hond dient de basisbeginselen van gehoorzaamheid te beheersen.

 • Je hond dient een degelijke halsband (géén slipketting) te dragen

 • Als Born to Run met je overeenkomt dat de uitlaatdiensten (Runners) worden uitgevoerd, wordt hiervoor een overeenkomst opgesteld.

 • Een overeenkomst geldt voor de duur van 1 maand en wordt telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd.

 • Bij opzegging van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 • Eventuele (tijdelijke) aanpassingen van de overeenkomst zijn mogelijk, maar dienen tenminste twee weken van te voren bij Born to Run te worden gemeld.


Jouw Rechten en Plichten

 • Je hond dient te zijn opgenomen in je eigen WA-verzekering.

 • Je hond dient volledig ingeënt te zijn (jaarlijkse cocktailenting inclusief kennelhoest).

 • Je hond dient preventief tegen wormen, vlooien en teken te zijn behandeld.

 • Je dient er voor te zorgen dat Born to Run toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt.

 • Je hond dient op de afgesproken dag(en) aanwezig te zijn tussen 09.00 en 14.00 uur.

 • Als een Runner op jouw aangeven niet uitgevoerd hoeft te worden, of door afwezigheid van de hond niet uitgevoerd kan worden, leidt dit niet tot teruggave van de kosten van deze Runner.

 • Als één of meerdere Runners niet uitgevoerd kunnen worden vanwege onverhoopte ziekte of ongeval van/bij de hond, leidt dit gedurende de eerste twee weken niet tot teruggave van de kosten van deze Runners.

 • Je dient Born to Run zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid en eventuele ziekten van de hond.


Rechten en Plichten Born to Run

 • Born to Run zal je hond met de grootst mogelijke zorg omringen.

 • Born to Run zal je hond per Runner minimaal 1½ uur uitlaten.

 • Bij een eventuele calamiteit zal Born to Run naar eigen inzicht handelen en zo nodig de hond naar de dierenarts brengen, DAP Horst, en laten behandelen. De eigenaar zal zo snel mogelijk worden ingelicht. De kosten van de dierenarts zijn voor rekening van de eigenaar.

 • Een loopse teef kan niet meegaan met een Runner.

 • Honden die jonger zijn dan een half jaar kunnen na overleg meegaan met een Runner. De hoeveelheid en duur van de beweging wordt aangepast aan de leeftijd. Dit om overbelasting van de spieren en gewrichten te voorkomen.

 • Born to Run heeft ten alle tijde het recht tot opzegging van de overeenkomst.

 • Born to Run heeft ten alle tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, je hond te weigeren voor deelname aan de Runner.

 • Born to Run dient het vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.

 • Born to Run heeft het recht de Runner te staken of in zijn geheel af te gelasten, indien de Runner niet of slecht uit te voeren is door weersomstandigheden of door ziekte.

 • Born to Run voert de Runners uit op alle werkdagen, behalve op officiële feestdagen.

 • Born to Run heeft 2 keer per jaar een periode van ca. 3 weken gesloten.

 • Born to Run houdt je op de hoogte van het gedrag en de gezondheid van je hond.


Aansprakelijkheid

 • De eigenaar van de hond is altijd aansprakelijk voor schade of letsel aan de hond of door de hond veroorzaakt.

 • Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de eigenaar. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is worden de kosten tussen de eigenaars van de betrokken honden gedeeld.

 • Born to Run kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziektes, infecties, letsel en/of aandoeningen die de hond tijdens de Runner op zou kunnen lopen.

 • Born to Run is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze en/of natte hond.

 • Born to Run is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de eigenaar, tenzij aantoonbaar gebruik gemaakt is van de bij Born to Run aanwezige sleutel, welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.


Betaling

 • Aan het begin van iedere maand ontvang je een factuur. Deze dien je binnen 8 dagen per bank te betalen.Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld om het uitlaten van je hond en de andere honden zo veilig en verantwoord mogelijk te laten verlopen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Venlo, onder nummer 12056733.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu